Kuru Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu
(Dry-AMD) için İlk ve Tek Onaylı Tedavi

Mitokondri Disfonksiyonu ve Oksidatif Stres, Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Kilit Bir Rol Oynamaktadır.

Mitokondriyalsitokrom C oksidaz (CCO), fotobiyomodülasyonda ana ışık alıcı hedeftir.

Valeda, hücre fonksiyonunu stimule etmek için ısık yayan diyotlar (LED) kullanarak mitokondriler içinde enerji üretimini artırır

LIGHTSITE ÇALIŞMA 

Kuru Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Olan HastalardaFotobiyomodülasyon Kullanılarak Gerçekleştirilen Çift Kör,Randomize, Sham Kontrollü Çalısma

Baslangıçtaki AREDS Kategorisi Dağılımı

PBM’den Hemen Sonra ve İdame Tedavisi Esnasında Görselİyileşme Kaydedilmiştir 

Her bir Tx döngüsü sonunda kaydedilen ölçümler – İlk Tx sonrası ve İkinci Tx sonrası

PBM Tx Alan ve 5 Harf ve Üzeri Artış Gösteren Gözlerin Yüzdesi

Kontrast Duyarlılığı Her Bir Zaman Noktasında (derecebaşına 18 döngü) Önemli Ölçüde Artmıştır

Merkezî Drusen Hacminde (CDV) Belirgin Azalma

Bir Hastada Gözlemlenen Patoloji ve Klinik Faydalar

Merkezî drusen hacminde azalma; 5 harf ve üzeri artış ve kontrastduyarlılığında artış

Valeda, cerrahi operasyon esnasındakullanım kolaylığı sağlamak üzere

tasarlanmıştır. 

Valeda tedavisi, doktorun gözetimi altındaeğitimli personel tarafındanuygulanabilmektedir.

Mükemmel güvenlik profili

İleriye yönelik tedavi seçeneklerine imkan tanır

Tedaviler, üç haftalık bir dönem boyunca her bir göziçin 9 seanslık bir dizi halinde verilir. Tedavi seanslarıher bir göz için 5 dakikadan daha az sürer.

Valeda, bazı dejeneratif oküler hastalıkları başarılıbir şekilde tedavi etme potansiyeline sahip birplatformdur. 

Kullanım Endikasyonları

Sistem, fotobiyomodülasyon kullanarak, inflamatuvarmediyatörler, ödem veya drusen birikintilerininoluşumunun inhibisyonu, oküler travma veya cerrahinin ardından yaranın iyileşmesini hızlandırma ve

kuru tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi dejeneratif hastalıkları bulunan hastalarda görmekeskinliğini ve kontrast duyarlılığını artırma dâhil, oküler hasar ve hastalıkların tedavisinde endikedir.

Contact

en_GBEnglish (UK)