Oftalmolojide yeni tedavi yöntemlerini deneyimleyin

Lazer, Ultrason ve IPL’den sonra, oftalmik dünyaya yeni ve daha az invaziv bir yöntem olarak Plex Plus teknolojisi

GMV ilk ve öncü olmaktan gurur duyar.

UYGULAMA ALANLARI

Plexr  Plus aşağıdaki oftalmik  bozuklukların tedavisinde kullanılmaktadır:
• Blefaroplasti (Ameliyatsız Göz Kapağı Estetiği )
• Conjunctivochalasis
• Şalazyon
• Conjunctival Cyst
• Konjonktival Nevous
• Ponksiyon Tıkanıklığı
• Stria (Çatlak Tedavisi)
• Entropion
• Pterygium Kaldırma

 GÜVENLİ VE ETKİLİ

Plazma üretimi, doğrudan epidermise doğrudan etki eden bir mikro aydınlatma civatasına iletilir. Cilt üzerinde etki ettiğinde, Plexr Plus korneositleri süblimleştirir (katı durumdan gaz durumuna doğrudan geçiştir). Süblimasyondan önce, korneositler, ışınlama (lazer / light) veya elektro şok (radyo skalpel / akım) olmadan, dermisin doğru derinliğine ulaşan gerekli miktarda enerji iletir. Doğrudan  derin dokuya herhangi bir enerji iletilmez.

 

Oküler yüzeyde Plexr ile plazma tedavisinin güvenliği klinik çalışmalarda kanıtlanmış ve bu çalışma  ”Klinik Plazma Tıbbı Journal ” ‘de yayımlanmıştır.Bu patentli teknoloji, invaziv cerrahi prosedürlere alternatif sunmaktadır.

Plexr Plus yöntemi kullanılarak ,ameliyattan önce ve sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir komplikasyonun azaltılması sağlanır.Ayrıca, Plexr Plus teknolojisinde ”ısı çevreye yayılmaz ” yani  radyo frekanslı neşter yöntemi  veya lazer gibi yöntemlerin verebileceği zararlardan arındırılmış olur.

PRENSİP/ EYLEM

Plazma etkinleştirildiğinde, Plexr Plus en uygun potansiyel farkı oluşturarak ,cihazın ucu ile insan vücudu arasındaki havayı iyonlaştırır.   Plexr Plus sinyal parametrelerini kullandığında, hava atomlarının iyonizasyonu için gereken mesafe yaklaşık yarım milimetredir Prob doku ile doğrudan temas ettiğinde veya ondan çok uzak olduğunda plazma akım üretmez.

BİLİMSEL LİTERATÜR

Dördüncü Madde Hali olarak plazma 100 yıldan uzun bir süre önce çeşitli endüstrilerde kullanılmıştır. Plazma tıp alanına yirmi yıldan fazla bir süre önce girmiştir. En yeni plazma uygulamalarından biri, oküler hastalığı tedavi etmek için ilk plazma üreticisi olarak Plexr Pro olarak  oftalmoloji alanına girmiştir.

PLEXR NEDEN BENZERSİZ ?

Plexr’in üstünlüğü, geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında, aşağıdaki noktalarda özetlenebilir:

• Çok yönlülük: Hem ciltte hem de okülerde tamamen güvenli ve etkili bir şekilde çalışabilir. Bilimsel olarak kanıtlanmış ve uluslararası literatürde yayınlanmış yayınlar.
• Ameliyathane ortamı gerektirmez.
• Anestezi veya dikiş gerektirmez
• Daha az maliyet

İletişim

tr_TRTürkçe