Mitokondri Disfonksiyonu ve Oksidatif Stres, Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Kilit Bir Rol Oynamaktadır.

Mitokondriyalsitokrom C oksidaz (CCO), fotobiyomodülasyonda ana ışık alıcı hedeftir.

Valeda, hücre fonksiyonunu stimule etmek için ısık yayan diyotlar (LED) kullanarak mitokondriler içinde enerji üretimini artırır.

LIGHTSITE I ÇALIŞMA

Kuru Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Olan Hastalarda Fotobiyomodülasyon Kullanılarak Gerçekleştirilen Çift Kör, Randomize, Sham Kontrollü Çalısma

Baslangıçtaki AREDS Kategorisi Dağılımı

PBM Tx Alan ve 5 Harf ve Üzeri Artış Gösteren Gözlerin Yüzdesi

Merkezî Drusen Hacminde (CDV) Belirgin Azalma

Kuru Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (Dry-AMD)
için İlk ve Tek Onaylı Tedavi

PBM’den Hemen Sonra ve İdame Tedavisi Esnasında Görsel İyileşme Kaydedilmiştir 

Her bir Tx döngüsü sonunda kaydedilen ölçümler – İlk Tx sonrası ve İkinci Tx sonrası

Kontrast Duyarlılığı Her Bir Zaman Noktasında (derecebaşına 18 döngü) Önemli Ölçüde Artmıştır

Bir Hastada Gözlemlenen Patoloji ve Klinik Faydalar

Merkezî drusen hacminde azalma; 5 harf ve üzeri artış ve kontrast duyarlılığında artış.

Valeda, cerrahi operasyon esnasında kullanım kolaylığı sağlamak üzere tasarlanmıştır. 

Valeda tedavisi, doktorun gözetimi altında eğitimli personel tarafından uygulanabilmektedir.

  • Mükemmel güvenlik profili
  • İleriye yönelik tedavi seçeneklerine imkan tanır

Tedaviler, üç haftalık bir dönem boyunca her bir göziçin 9 seanslık bir dizi halinde verilir. Tedavi seanslarıher bir göz için 5 dakikadan daha az sürer.

Valeda, bazı dejeneratif oküler hastalıkları başarılıbir şekilde tedavi etme potansiyeline sahip bir platformdur. 

Kullanım Endikasyonları

Sistem, fotobiyomodülasyon kullanarak, inflamatuvarmediyatörler, ödem veya drusen birikintilerinin oluşumunun inhibisyonu, oküler travma veya cerrahinin ardından yaranın iyileşmesini hızlandırma ve

kuru tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi dejeneratif hastalıkları bulunan hastalarda görme keskinliğini ve kontrast duyarlılığını artırma dâhil, oküler hasar ve hastalıkların tedavisinde endikedir.

Контакты

ru_RUРусский