background

Valeda, Kuru Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonundan Muzdarip Hastalara Daha Berrak Bir Görüş Sunar

Valeda, Kuru Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonundan Muzdarip Hastalara Daha Berrak Bir Görüş Sunar

Valeda Işık İletim Sistemi, Fotobiyomodülasyon kullanılarak Kuru Tip Yaşa Bağlı MakülaDejenerasyonu (Dry-AMD) için onaylanmış ilk ve tek tedavidir. Valeda, hücresel fonksiyonun kritik hedeflerini uyarmak için çok dalga boylu bir yaklaşım kullanır ve bu da mitokondri içinde gelişmiş enerji üretimine yol açar.Valeda tedavisi, doktorun gözetimi altında eğitimli personel tarafından uygulanabilmektedir.

Mükemmel güvenlik profili, ileriye yönelik tedavi seçeneklerine imkân tanır. Tedaviler, üç haftalık bir dönem boyunca her bir göz için 9 seanslık bir dizi halinde verilir. Tedavi seansları her bir göz için 5 dakikadan daha az sürer.

Valeda, bazı dejeneratif oküler hastalıkları başarılı bir şekilde tedavi etme potansiyeline sahip bir platformdur. Kullanım endikasyonları arasında; kuru tip yaşa bağlı maküladejenerasyonları, inflamatuarmedyatörlerininhibisyonu, ödem veya druzen birikimi, oküler travma veya cerrahiyi takiben yara iyileşmesinin iyileştirilmesi ve görme keskinliğinde ve kontrast duyarlılığında artış dahil olmak üzere fotobiyomodülasyon kullanılarak oküler hasarın ve hastalığın tedavisi yer almaktadır.